1

Pomysł
Na podstawie otrzymanych informacji od klienta oceniamy zdolność produkcyjną i technologiczną. Pytamy, analizujemy, szukamy pomysłów.

2

Rozmowa
W kontakcie bezpośrednim z klientem i dostawcami nasz zespół precyzuje i uzupełnia informacje otrzymane od klienta.

3

Wycena
W możliwie najszybszym czasie w oparciu o naszą wiedzę i bazę dostawców przygotowujemy precyzyjną wycenę materiałową i technologiczną, przedstawiamy również porpozycje zmian materiałowych i technologicznych.

4

Przygotowanie
Przygotowujemy wewnętrzną dokumentację produkcyjną produktu, gromadzimy materiały i przystosowujemy park maszynowy dla nowego projektu.

5

Prototyp
Wykonujemy prototyp zgodny z dokumentacją klienta. Na tym etapie precyzujemy wewnętrzną dokumentację produkcyjną. Po akceptacji będzie stanowił dla nas materiał wzorcowy.

6

Akceptacja przez klienta
Wysyłamy próbki do klienta i oczekujemy akceptacji oraz uwagi.

7

Przygotowanie produkcji
Ostatnie zmiany i poprawki po konsultacji z klientem na etapie akceptacji.

8

Produkcja
Produkujemy zgodnie z przewidzianą technologią. Każdy proces jest monitorowany i rejestrowany.

9

Kontrola jakości
Gotowy produkt przechodzi kontrolę wizualną, funkcjonalną i elektryczną. Wyniki kontroli są rejestrowane i dołączane do partii produkcyjnej.

10

Wysyłka
Produkt jest pakowany zgodnie z ustaleniami i wysłany do klienta. Pakujemy w taki sposób, aby produkt dotarł w nienaruszonym stanie.
Mamy duże doświadczenie w transporcie produktów wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne.