Kabel-Link to jakość płynąca z pasji i doświadczenia. Aby zapewnić najwyższą jakość współpracy i produkcji, stosujemy wymagające protokoły kontrolno – wdrożeniowe dla produktów oraz procesów respektując w pełni normę IPCAA 620.

  • kart kontrolno-pomiarowych,
  • raporty kontrolne dla klientów,
  • instrukcji roboczych i technologicznych,
  • karty przepływu,
  • wzorcowe partie przedprodukcyjne.

Dzięki wewnątrz produkcyjnym metodom kontrolnym każdy produkt końcowy jest sprawdzany już na etapie jego produkcji, a nie jedynie po jej zakończeniu.

Materiały dostarczone na produkcje są poddawane kontroli IQC. Daje nam to pełną kontrolę nad produkcją i możliwość szybkiej detekcji wadliwości i wstrzymania procesu, redukując do minimum ryzyko poniesionych strat czasowych i finansowych.

Kontrola końcowa gotowego produktu rozłożona jest na kontrolę wizualną, funkcjonalną i elektryczną, której poddane jest 100 % partii. Test elektryczny realizowany jest przez cyfrowy system pomiarowy firmy TSK Prüfsysteme GmbH oraz wewnętrzne laboratorium.

_

Jakość Kabel-Link to trzy filary:

icon2

Normy

Nasza technologia uwzględnia wszystkie wytyczne jakościowe wybranych branż w oparciu o standardy normy jakości IPC A-620. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z klientem i dostawcami, usprawniamy technologię, szukamy dla Państwa lepszych materiałów i rozwiązań.

icon1

Pełna kontrola

Wszystkie produkty poddawane są stałej kontroli międzyprocesowej przewidzianej już w technologii produkcyjnej. Od uruchomienia produkcji po jej koniec wszystkie wrażliwe parametry są monitorowane i rejestrowane.

icon3

Test 100%

Każdy produkt jest poddany pełnej kontroli wizualnej, funkcjonalnej i elektrycznej. Stosowane przez nas rozwiązania dają nam pewność, że produkt końcowy jest zgodny z wytycznymi klienta oraz normami branżowymi.